logo note việt nam

PHẦN MỀM NOTE TEST

NOTE Test là phần mềm hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá giúp cán bộ, giáo viên của các Trường học, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn như: Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi; Ra đề thi, đề kiểm tra.

NOTE Test đáp ứng tốt yêu cầu về việc xây dựng hệ thống tổ chức kiểm tra, đánh giá, đổi mới công tác thi cử trong toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo nhờ khả năng tùy biến và mở rộng cao, cho phép quản lý dữ liệu tập trung, liên thông từ cấp Trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo.
 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

 

Cấu trúc ngân hàng câu hỏi được bố trí khoa học

 

Phần mềm hỗ trợ note

 Ngân hàng câu hỏi được bố trí một cách khoa học: Theo từng khối lớp , môn học , chuyên đề kiến thức , loại câu hỏi và mức độ kiến thức .

 

Chủ động quản lý khung kiến thức

 

Khung kiến thức phần mềm

 

Người dùng có thể linh hoạt phân chia các môn học thành các chuyên đề kiến thức theo một tiêu chí nào đó (theo phân phối chương trình, theo thời gian, hoặc theo chủ đề kiến thức).

Cho phép người dùng định nghĩa các chuẩn kiến thức mà học sinh cần đạt được theo 4 cấp độ đánh giá: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp thấp, vận dụng cấp cao.

 

Cập nhật ngân hàng câu hỏi một cách dễ dàng

 

cập nhập câu hỏi dễ dàng

Phần mềm hỗ trợ nhiều hình thức cập nhật câu hỏi vào ngân hàng:

  • Cập nhật từng câu.
  • Cập nhật từ file gốc (cập nhật nhiều câu cùng lúc).
  • Cập nhật từ ngân hàng khác (cập nhật từ cơ sở dữ liệu).

 

Ra đề nhanh chóng, linh hoạt khoa học và chính xác

 

ra đề thi nhanh chóng

 

Cho phép người sử dụng dễ dàng khởi tạo ra các đề thi, đề kiểm tra phục vụ các kỳ thi học kỳ, kiểm tra trên lớp....

Ra đề nhanh chóng, linh hoạt, khoa học, chính xác theo 3 cách:

  • Ra đề chọn từng câu.
  • Ra đề từ chọn ngẫu nhiên theo ma trận kiến thức
  • Trộn đề từ bộ đề gốc.

Cho phép thiết lập thang điểm trong đề thi, đề kiểm tra một cách linh hoạt (có thể nhập điểm cho từng câu hỏi hoặc cho từng đáp án đúng).

Đáp ứng đầy đủ các biểu mẫu: đề thi, đề kiểm tra; phiếu trả lời; phiếu soi đáp án, ma trận kiến thức.

 

Hỗ trợ công cụ quản lý thư viện đề thi, đề kiểm tra

 

Quản lý thư viện đề thi

 

Cho phép quản lý thư viện đề thi, đề kiểm tra theo năm học, theo học kỳ và theo từng bộ môn. Làm cơ sở đối chiếu, đánh giá chất lượng và hiệu quả trong công tác kiểm tra, đánh giá của ngành. Nguồn dữ liệu tham khảo quý giá cho giáo viên và học sinh.

 

Đáp ứng tốt yêu cầu triển khai hệ thống quản lý dữ liệu tập trung, liên thông từ Trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo

sơ đồ quản lý

 Mang đến nhiều lợi ích cho các đơn vị và người sử dụng

 

Lợi ích chung

 

Nhiều lợi ích khi sử dụng

Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung, liên thông từ Trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ đạt hiệu quả cao.

 

Lợi ích cho các đơn vị quản lý cấp trên

 

lợi ích quản lý các đơn vị cấp trên

Quản lý tập trung dữ liệu ngân hàng câu hỏi của toàn ngành.

Kiểm soát được chất lượng ngân hàng câu hỏi.

Kiểm soát được quá trình tham gia tạo lập, sử dụng ngân hàng câu hỏi của các đơn vị trực thuộc cũng như của từng giáo viên.

Huy động được sức mạnh của tập thể giáo viên trong việc tạo lập ngân hàng câu hỏi một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

Lợi ích cho cán bộ, giáo viên trực tiếp sử dụng

 

lợi ích cho cán bộ, giáo viên

Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung, liên thông từ Trường, Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ đạt hiệu quả cao.

2014 Copyright © Note.com.vn, Design Hodyweb.com