logo note việt nam

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BẢO HIỂM

Giúp các đơn vị trường học, xã, phường, thị trấn thực hiện các nghiệp vụ quản lý thẻ BHYT. - Các đơn vị chủ quản như: Phòng Lao động, Phòng Giáo dục, Sở Lao động, Sở Tài chính tự động tổng hợp các báo cáo, thống kê số liệu toàn ngành, huyện/tỉnh một cách tự động. - Được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, lưu trữ dữ liệu tập trung và có thể sử dụng.

2014 Copyright © Note.com.vn, Design Hodyweb.com