Văn hoá doanh nghiệp

Mỗi thành viên của NOTE GROUP luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân.

“Con người ưu tú – Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa”. Tất cả vẫn ngày đêm nỗ lực vì một NOTE Việt Nam phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, sự chuyên nghiệp thể hiện qua 6 giá trị cốt lõi ”NHÂN – TRÍ – TÍN – DŨNG – NGHĨA – NHANH”. Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa NOTE Việt Nam phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực.

Tại NOTE Việt Nam, mỗi thành viên đều xác định và xem nơi đây là nhà mình, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người nhà NOTE GROUP

Success
Van Hoa Doanh Nghiep

NOTE

Logo Con
Chien Luoc

NOTE

Chiến lược con người

NOTE Việt Nam luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chúng tôi đã và đang xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu của chúng tôi là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

NOTE Việt Nam luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động.

NOTE Việt Nam đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của NOTE GROUP trong bất cứ hoàn cảnh nào tại ngôi nhà NOTE cũng như trong cộng đồng. Đồng thời thông qua đào tạo, NOTE GROUP sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng con người Việt Nam nói chung.

Vì cộng đồng

NOTE VIỆT NAM VÀ MÔI TRƯỜNG: Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi xác định nguyên tắc “xanh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các dự án.

NOTE VIỆT NAM VÀ CỘNG ĐỒNG: NOTE xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt.

Goal
Vi Cong Dong
He Sinh Thai 1

NOTE

Chiến lược phát triển

NOTE VIỆT NAM (NOTE GROUP) tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người; xây dựng NOTE trở thành một tập đoàn phát triển mạnh toàn diện trong nhiều lĩnh vực:

  • Về hệ sinh thái NOTE GROUP: Phát triển đa dạng hệ sinh thái, đa ngành, đa lĩnh vực. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà NOTE có tiềm năng và lợi thế.
  • Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động Marketing nhằm khẳng định thương hiệu và hệ sinh thái NOTE GROUP trên thị trường. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế.
  •  Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nhận diện thương hiệu. Lấy việc đầu tư vào con người làm nền tảng phát triển bền vững.
  •  Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.