Ngày 15/6/2023 vừa qua, NOTE GROUP đã phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Châu Đốc tổ chức tổ chức hội thảo “Tập huấn phần mềm quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào – chứng từ dịch vụ công” cho cán bộ kế toán của các đơn vị phòng, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Đây là hội thảo nhằm triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hỗ trợ các đơn vị về chuyên môn điều hành quản lý tài chính cơ quan hiệu quả hơn, đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.
Tại hội thảo, các học viên được hướng dẫn làm quen và thực hiện các thao tác với trang web hoadondauvao.vn như đăng nhập, thêm mới, duyệt, bỏ duyệt, huỷ, tìm kiếm nhanh hóa đơn,… . Sau buổi hội thảo, NOTE đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của các đơn vị về sự phù hợp, tiện ích, ứng dụng của phần mềm cũng như nhu cầu trang bị của từng đơn vị từ đó sẽ hỗ trợ đơn vị đăng ký, cài đặt, hướng dẫn sử dụng chi tiết các ứng dụng khi cơ quan đơn vị có nhu cầu đăng ký trang bị phần mềm của công ty.