Ngày 17/05/2023, NOTE GROUP đã phối hợp cùng Phòng tài chính kế hoạch thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lớp tập huấn, chuyển giao phần mềm quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào – chứng từ dịch vụ công cho các cơ quan; UBND phường, xã; đơn vị trường học trên địa bàn thị xã.

Tap Huan Huong Tra
Tập huấn phần mềm quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào – chứng từ dịch vụ công tại thị xã Hương Trà – Thừa Thiên Huế

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn các bước bắt đầu làm việc với hoadondauvao.vn; các thao tác thêm mới hóa đơn đầu vào, duyệt/bỏ duyệt, hủy; tìm kiếm nhanh hóa đơn đầu vào, dịch vụ công; bảng kê hóa đơn, bảng kê dịch vụ công;… Buổi tập huấn nhằm giúp cho các cơ quan, UBND phường, xã và các đơn vị trường học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Xem chi tiết bài buổi hội thảo tại đây