Ngày 25/11 vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Long An hợp tác cùng trường đại học Tài Chính – Marketing tổ chức hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh với chủ đề: “ĐỀ XUẤT ĐỊNH MỨC VÀ GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN  2030”.

Note Group 4
Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh: “Đề xuất định mức và giải pháp cơ cấu lại thu – chi ngân sách Nhà nước tại tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến 2030”

Hội thảo nhằm mục đích đề ra các định mức và giải pháp cơ cấu để tạo lập hệ thống thu chi ngân sách bền vững, góp phần tạo môi trường cạnh tranh phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế.

Note Group 4
Tiến sĩ Trần Thị Kim Oanh trình bày tại buổi hội thảo
Note Group 4
Phó Giáo sư – Tiến Sĩ Phạm Hồng Thắng phát biểu tại buổi hội thảo

Đây là một sự kiện ý nghĩa và mang tính cấp thiết trước tình hình kinh tế có nhiều biến động. Hội thảo cũng là cơ hội  để NOTE GROUP được giao lưu, học hỏi từ các chia sẻ của các chuyên gia và chia sẻ, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách để góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

Note Group 4
Ông Nguyễn Thế Anh – đại diện của NOTE GROUP tại hội thảo

Hi vọng sau buổi hội thảo, những khó khăn và vấn đề tồn động của các chính hiện nay được khắc phục  và hoàn thiện, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập.

NOTE GROUP xin trân trọng cám ơn!